Tag: istimewa

  • Mulianya Wanita yang Menawarkan Diri

    Adalah Barrah binti Harits bin Dhirar. Ia ditawan oleh pasukan kaum Muslimin selepas penyerbuan kepada Yahudi Bani Musthaliq. Sang wanita merupakan keturunan pemuka suku. Dihormati. Cantik. Muda. Cerdas. Umurnya baru 20 tahun. Janda muda. Ia ditawan oleh salah satu sahabat Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam, Tsabit bin Qais dan anak pamannya. Lantaran satu dan lain […]