Tag: Pakar

  • Dianggap Kurang Baik oleh Pakar, Padahal Inilah Posisi Jima’ Terbaik

    Allah Ta’ala mensyariatkan pernikahan-salah satunya-agar manusia menyalurkan fitrahnya terkait kebutuhan biologis. Ialah aktivitas ibadah berpahala agung, senilai sedekah. Selain melahirkan nikmat, jima’ juga berpengaruh dalam mempertajam fikiran dan menjernihkan ruhani. Jima’ hanya disyariatkan bagi pasangan suami istri yang menikah secara halal sesuai syariat Islam. Selain itu, jima’ haram. Dihukumi zina. Pelakunya pasti mendapatkan kesialan, kesuraman, […]