Tag: Ridha

  • Dianggap Kurang Baik oleh Pakar, Padahal Inilah Posisi Jima’ Terbaik

    Allah Ta’ala mensyariatkan pernikahan-salah satunya-agar manusia menyalurkan fitrahnya terkait kebutuhan biologis. Ialah aktivitas ibadah berpahala agung, senilai sedekah. Selain melahirkan nikmat, jima’ juga berpengaruh dalam mempertajam fikiran dan menjernihkan ruhani. Jima’ hanya disyariatkan bagi pasangan suami istri yang menikah secara halal sesuai syariat Islam. Selain itu, jima’ haram. Dihukumi zina. Pelakunya pasti mendapatkan kesialan, kesuraman, […]

  • Istri yang Mengancam Dirinya dengan Perceraian dan Kegagalan Hidup

    Di dalam salah satu nasihat-nasihat emasnya, Dr ‘Aidh al-Qarni mempersembahkan nasihat ini kepada Muslimah di mana pun berada. Baik ia yang sudah menikah, sedang dalam proses, atau belum ada calon. Hendaknya nasihat dari penulis buku best seller La Tahzan ini diperhatikan dengan saksama. Pasalnya, jika para Muslimah melakukan ini, “Dia mengancam dirinya sendiri dengan perceraian […]

  • Jika Hal Ini Terjadi, Tundalah untuk Menerima Lamaran

    Pagi itu, kami bertemu dengan seorang laki-laki di kantor Imigrasi Kota Tangerang. Lima bersaudara. Dia anak ketiga. Dua adiknya perempuan. Satu sudah menikah, menetap di Subang Jawa Barat. Sedangkan yang satunya baru saja cerai. Adik perempuan keduanya itu, memiliki satu anak. Tetapi, berdasarkan penuturannya, “Saya yang mengurusnya sejak umurnya delapan bulan.” Padahal, lelaki berhidung mancung […]