Tag: Sempurna

  • Anjuran Nabi untuk Gapai Kesempurnaan Jima’

    Islam mengatur seluruh persoalan yang dihadapi oleh umat manusia, bukan hanya kaum Muslimin. Islam ialah petunjuk hidup yang paripurna, menjelaskan dari yang paling sederhana dan dianggap remeh sampai yang paling besar dan rumit. Islam mengajarkan bagaimana cara masuk dan keluar kamar mandi. Maka persoalan yang lebih penting pasti diatur. Jima’. Salah satu contohnya. Nabi Shallallahu […]