Tag: zakat

  • Bolehkah Zakat Fitrah Hari Ini Sebelum Akhir Ramadhan?

    zakat fitrah hari ini

    Zakat fitrah adalah kewajiban zakat bagi setiap muslim tersebab berakhirnya Ramadhan. Kemudian muncul pertanyaan, bolehkah mengeluarkan zakat fitrah hari ini, sebelum akhir Ramadhan? Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan pada akhir Ramadhan. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai batasan waktu tersebut. Waktu Wajibnya Dalam Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa menurut Imam Ahmad, Imam […]