Tag: Penampilan Suami

  • Tips Menggagalkan Perceraian dan Membuat Istri Makin Cinta

    Seorang wanita bersama suaminya menghadap khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu. Si wanita minta pada khalifah agar dia diizinkan bercerai dari suaminya. “Wahai Amirul Mukminin, aku bukan diriku dan bukan pula suamiku ini. Bebaskanlah aku darinya,” ucap si wanita memelas. Tapi khalifah Umar tidak segera menjawab permohonan itu. Beliau memandangi keadaan si suami, lalu dia […]